Vilken data samlar vi in?

Data nödvändiga för Core service

För att kunna använda Kreddy krävs att du anger ditt personnummer (vilket sker och valideras genom Mobilt BankID), samt din  emailadress. Personnumret ligger sedan till grund för inhämtande av annan data, såsom kreditbetyg och kredithistorik.

Data nödvändiga för förhindrande av bedrägeri

Kreddy har ett berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt. Den data Kreddy behandlar för att upprätthålla kundsäkerhet är personnummer och IP-nummer.

Data nödvändiga för marknadsföring

För att kunna använda Kreddy krävs att du anger ditt personnummer (vilket sker och lideras genom Mobilt BankID), samt din emailadress, Personnummer ligger sedan till grund för inhämtande av annan data. såsom kreditbetyg och kredithistorik.  
·  Kunna skicka bra och relevanta nyheter till dig.
·  Kunna förmedla förmånliga erbjudanden till dig som medlem för våra  övriga tjänster

Tilläggstjänster

Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av lån, eller beställning av ID-skydd.

Data delad med tredjepart

Kreddy delar personnummer, epost och i vissa fall telefonnummer med UC och Lendo för att kunna leverera tjänsterna till dig.

Retargeting på andra platformer

Google

Hur skyddar vi din data?

Kreddy värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på support@kreddy.se

Kreddy behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kreddy. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Kreddy ser alltid till att dina personuppgifter behandlas inom alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.