Information om data collector och användning av data som är nödvändig för att kunna använda tjänsten

Tjänsten kreddy

Ändamål

För att kunna tillhandhålla tjänsten Kreddy

Behandlingar

Inloggning

Verifiering av identitet

Inhämta och presentera kreditbetyg

Inhämta och presentera lån och krediter

Förifyllnad av ansökt lånebelopp motsvarande befintliga privatlån om du ansöker om lån via Kreddy.

Skicka pushnotiser

Kategorier av personuppgifter

Namn och personnummer

E-postadress

Kreditbetyg

Information om lån och krediter

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter ?

Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar kreditbetyg och befintliga lån från UC

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter ?

Tjänsten Kreddy drivs i sammarbete med UC. Detta innebär att UC därigenom får tillgång till uppgifter.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet och samtycke for pushnotiser.

Din rött att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kreddy ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.