Radering

Här kan du läsa mer om hur du kan radera din data.

För att bli bortglömd från kreddy kan du kontakta support@kreddy.se