Data nödvändiga för marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kreddys tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder

Behandlingar

Segmentering

E-postutskick

Analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

Namn

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

Laglig grund

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på support@kreddy.se så tar vi bort din information

Lagringsperiod

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.