Portabilitet

Här kan du läsa mer om hur du kan hämta ut din data.

För att begära ett registerutdrag kan du kontakta support@kreddy.se