Tilläggstjänster

Ändamål

För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster

Behandlingar

Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en lånejämförelse eller beställning av ID-skydd

Kategorier av personuppgifter

Namn och personnummer

E-postadress

Vid tillämpliga fall information i en låneansökan

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Om du väljer att göra en lånejämförelsevia Lendo skickar vi vidare dina uppgifter till Lendo. Lendo är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Lendos personuppgiftshantering här

Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC, du kan läsa mer om UCs personuppgiftshantering här

Laglig grund

Fullgörande av avtal. För att du ska kunna använda tilläggstjänsterna vidarebefordrar Kreddy på din begäran dina uppgifter till leverantörerna av tilläggstjänster för att du ska kunna ingå ett separat tjänsteavtal med dessa.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter i tilläggstjänsterna kan du vända dig direkt till UC eller Lendo.