Produktutveckling och analys

Ändamål

För att kunna utveckla Kreddys tjänst

Behandlingar

Undersökning och analys av hur användare interagerar med vår tjänst

Kategorier av personuppgifter

Enhetsdata

IP-nummer

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder personuppgiftsbiträden som Firebase Analytics, Crashlytics och Google Analytics (webb) för detta ändamål. Dessa personuppgiftsbiträden använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår app/webbsida och besökta urler (endast på Kreddys hemsida). Personuppgiftsbiträdena lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken personuppgiftsbiträdena eller vi kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Personuppgiftsbiträdena kan komma att spara enhetsdata (de sparar aldrig enhetens IP-adress) för att problemsöka, förbättra och utveckla sin produkt.

Laglig grund

 Fullgörande av kundavtalet för att tillhandahålla appen och samtycke för att dela data med personuppgiftsbiträden som inte är nödvändiga för att appen ska fungera.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke i appen genom att gå in i inställningar under “Trackers”. På hemsidan erbjuds du inställningar för cookies.

Lagringsperiod

 Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.