Information om data collector och använding av data som är nödvändig för att kunna använda tjänsten

Tjänsten Kreddy

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tjänsten Kreddy
  • Inloggning
  • verifiering av identitet
  • inhämta och presentera kreditbetyg
  • inhämta och presentera lån och krediter
  • Namn och personnummer
  • e-postadress
  • kreditbetyg
  • information om lån och krediter
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar kreditbetyg och befintliga lån från UC.
Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Tjänsten Kreddy drivs i samarbete med UC. Detta innebär att UC därigenom får tillgång till uppgifterna.
Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kreddy ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.