Data deletion

Här kan du läsa mer om hur du kan hämta ut din data.

För att bli bortglömd från kreddy, kontakta support@kreddy.se