Data nödvändiga för marknadsföring.

Marknadsföring

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Kreddys tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder
  • Segmentering
  • e-postutskick
  • analys av marknadsföring
  • Namn
  • kontaktuppgifter
  • geografiskt område
  • förmedlad produkt
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.
Laglig grund: Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på support@kreddy.se så tar vi bort din information.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.