Tilläggstjänster

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster
  • Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av lån, eller beställning av ID-skydd
  • Namn och personnummer
  • e-postadress
  • vid tillämpliga fall information i en låneansökan

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Om du väljer att göra en jämförelse av lån via Lendo skickar vi vidare dina uppgifter till Lendo. Lendo är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Lendos personuppgiftshantering här: www.lendo.se.

Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC, du kan läsa mer om personuppgiftshantering här: www.minuc.se.

Laglig grund: Samtycke. Vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett samtycke till att använda respektive tilläggstjänst.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på support@kreddy.se eller vända dig direkt till UC eller Lendo.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.